Anlægsaktiver og afskrivning

Anlægsaktiver

Et anlægsaktiv er noget virksomheden ejer. Anlægsaktiver opdeles i tre typer: materielle, immaterielle og financielle.

Materielle anlægsaktiver er de mest almindelige. Det er de ting, virksomheden ejer, f.eks. driftsmidler til brug i virksomheden, altså computere, inventar, bil og tilsvarende. Immaterielle anlægsaktiver er ikke-fysiske ting, f.eks. goodwill og patenter. De financielle anlægsaktiver er f.eks. obligationer og aktier.

Hvad er afskrivninger?

At afskrive på et anlægsaktiv betyder at man formindsker den regnskabsmæssige værdi, efterhånden som tiden går. Afskrivninger skal ske systematisk, dvs. at man ved anskaffelsen skal beslutte afskrivningsmetode og brugstid.

SKAT fastsætter hvert år et grænsebeløb for køb af driftsmidler og hvis det købte overstiger grænsen, kan man ikke tage hele udgiften med i ét regnskabsår, men skal i stedet fordeles over flere år. Satserne kan ses på Skatteministeriets hjemmeside.

Der er tre almindelige måder at afskrive på:

 • Saldometoden
  Med saldometoden afskriver man hvert år med en fast procentsats (højest 25%) af de samlede anlægsaktivers værdi. Det betyder at afskrivningen er størst for nye aktiver. Når værdien er under småsaldigrænsen, afskrives hele restbeløbet.

  For et driftsmiddel til anskaffelsespris på 20.000 ser afskrivningen således ud med saldometoden:

  • Første år afskrives 5.000,- (25% * 20.000), hvorefter saldoen vil være 15.000,-.
  • Andet år er afskrivningen 3.750,- (25% * (15.000), så restværdien er 11.250,-.
  • Tredje år er saldoen under grænsen for straksafskrivning, hvorfor hele restbeløbet afskrives.
 • Den lineære afskrivningsmetode
  Ved lineære metode afskriver man et fast beløb af det enkelte anlægsaktivs anskaffelsesværdi hvert år i brugstiden. Et driftsmiddel til 20.000,- med en levetid på 4 år skal afskrives lineært med 5.000,- årligt (20.000,- / 4 år).

 • Straksafskrivning
  Indkøb under småsaldigrænsen kaldes småanskaffelser og de kan bogføres fuldt i regnskabet det år, de er købt. De bliver altså straksafskrevet. Småanskaffelser kan f.eks. være en kontorstol, et stykke værktøj o.lign. I 2024 er småsaldigrænsen 33.100,-.

Indtastning ved køb

Simpelt Regnskab kan automatisk foretage skattemæssig afskrivning efter saldometoden.

Når dit køb vedrører en ting til virksomhedens egen brug, f.eks. en computer eller inventar, og beløbet er over grænsen for straksafskrivning, skal du vælge kategorien "Driftsmidler til afskrivning".

Udgiften bliver herefter bogført som et anlægsaktiv og Simpelt Regnskab laver automatisk afskrivning med 25% hvert år indtil aktivet er helt afskrevet og værden er nul.

(Hvis du ønsker at benytte lineær afskrivning, skal du selv håndtere posteringer på de relevante konti. Du er velkommen til at skrive til os for assistance.)

Salg af et anlægsaktiv

Ved salg af et aktiv, vil du typisk lave en faktura først til køber (hvis køber ikke har brug for en faktura, indtaster du salget under Indtægter som en anden indtægt).

Herefter skal du angive i Simpelt Regnskab, at aktivet er solgt:

 1. Vælg Regnskab
 2. Klik på Anlægsaktiver i højre side
 3. Find aktivet i listen foroven og tryk på Registrer som solgt
 4. Vælg dato og indtast beskrivelse
 5. Konto sættes til den konto, du fakturerede på (typisk Faktureret).
 6. Indtast det modtagne beløb uden moms i det øverste felt Beløb med et minus foran
 7. Modkonto lader du stå
 8. Tryk Gem

Nu er anlægsaktivet registreret som solgt.

(Hvis du har benyttet lineær afskrivning eller posteret anlægsaktiver på en anden konto, skal du selv håndtere posteringer på de relevante konti. Du er velkommen til at skrive til os for assistance.)



Prøv Simpelt Regnskab gratis

Alt du skal bruge i et nemt regnskabsprogram til selvstændige. Første måned er gratis.


Mere om Simpelt Regnskab
Læs vores andre artikler