Anlægsaktiver og afskrivning

Anlægsaktiver

Et anlægsaktiv er noget virksomheden ejer. Anlægsaktiver opdeles i tre typer: materielle, immaterielle og financielle.

Materielle anlægsaktiver er de mest almindelige. Det er de ting, virksomheden ejer, f.eks. driftsmidler til brug i virksomheden, altså computere, inventar, bil og tilsvarende. Immaterielle anlægsaktiver er ikke-fysiske ting, f.eks. goodwill og patenter. De financielle anlægsaktiver er f.eks. obligationer og aktier.

Hvad er afskrivninger?

At afskrive på et anlægsaktiv betyder at man formindsker værdien.

SKAT fastsætter hvert år et grænsebeløb for køb af driftsmidler og hvis det købte overstiger grænsen, kan man ikke tage hele udgiften med i ét regnskabsår, men skal i stedet fordeles over flere år.

Indkøb under grænsen kaldes småanskaffelser og de kan bogføres fuldt i regnskabet det år, de er købt. De bliver altså straksafskrevet. Småanskaffelser kan f.eks. være en kontorstol, et stykke værktøj o.lign.

Indtastning ved køb

Simpelt Regnskab kan automatisk foretage afskrivning efter saldometoden.

Når dit køb vedrører en ting til virksomhedens egen brug, f.eks. en computer eller inventar, og beløbet er over grænsen for straksafskrivning, skal du vælge kategorien "Driftsmidler til afskrivning".

Udgiften bliver herefter bogført som et anlægsaktiv og Simpelt Regnskab laver automatisk afskrivning med 25% hvert år indtil aktivet er helt afskrevet og værden er nul.

(Hvis du ønsker at benytte lineær afskrivning, skal du selv håndtere posteringer på de relevante konti. Du er velkommen til at skrive til os for assistance.)

Salg af et anlægsaktiv

Ved salg af et aktiv, vil du typisk lave en faktura først til køber (hvis køber ikke har brug for en faktura, indtaster du salget under Indtægter som en anden indtægt).

Herefter skal du angive i Simpelt Regnskab, at aktivet er solgt:

  1. Vælg Regnskab
  2. Klik på Anlægsaktiver i højre side
  3. Find aktivet i listen foroven og tryk på Registrer som solgt
  4. Vælg dato og indtast beskrivelse
  5. Konto sættes til den konto, du fakturerede på (typisk Faktureret).
  6. Indtast det modtagne beløb uden moms i det øverste felt Beløb med et minus foran
  7. Modkonto lader du stå
  8. Tryk Gem

Nu er anlægsaktivet registreret som solgt.

(Hvis du har benyttet lineær afskrivning eller posteret anlægsaktiver på en anden konto, skal du selv håndtere posteringer på de relevante konti. Du er velkommen til at skrive til os for assistance.)