Betingelser for brug

Aftalens indgåelse

Ved at benytte Simpelt Regnskab ApS services og produkter (herefter Applikationen), accepterer du (herefter Kunden) nedenstående betingelser, Brug af personlige oplysninger og Databehandleraftale.

Aftalens varighed

Denne aftale gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Applikationen.

Kunden får adgang til Applikationen ved at oprette en konto på simpeltregnskab.dk. Kundens adgang til Applikationen styres af kontoens udløbsdato. Hvis udløbsdatoen ikke er overskredet, har Kunden fuld adgang og kan se tidligere indtastede data, samt indtaste nye data. Efter udløbsdatoens overskridelse har Kunden kun adgang til at se tidligere indtastede informationer.

Simpelt Regnskab ApS er forpligtet til at gemme regnskabsmateriale, herunder posteringer og tilhøjrende bilag, i fem år, jævnfør Bekendtgørelse om krav til digitale standard bogføringssystemer, bilag 1. Data ældre end det lovpligtige opbevaringskrav kan slettes.

Pris og betalingsbetingelser

Når Kunden opretter en konto er første måned gratis. Udløbsdatoen bliver sat til 1 måned efter den dato kontoen blev oprettet. For fortsat at have fuld adgang til Applikationen efter denne måned, skal Kunden indgå en abonnementsaftale. Ved indgåelse af abonnementsaftalen giver Kunden Simpelt Regnskab ApS lov til løbende automatisk at trække det aftalte abonnementsbeløb til betaling af forlængelse af udløbsdatoen med den aftalte abonnementsperiode. Ved trækning på kundens kort i forbindelse med forlængelse af udløbsdatoen sendes kvittering for købet til kundens email.

Når abonnementsaftalen indgåes og eventuelt ændres, fx ved ændring i periodelængden, sendes en bekræftelse på dette til kunden via email. Kvitteringer for alle betalinger kan til hver tid findes fra punktet Abonnement under Indstillinger fra Kundens konto.

Alle priser er angivet i danske kroner eks. moms med mindre andet fremgår. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Simpelt Regnskab ApS kan justere priserne, således at Simpelt Regnskab ApS stilles uændret.

Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette sit betalingskort fra punktet Abonnement under Indstillinger.

Adgang til Applikationen sker ved forudbetaling. Simpelt Regnskab refunderer ikke betalinger, da Kunden har mulighed for 30 dages uforpligtende og gratis prøvetid og Applikationen udelukkende tilbydes erhvervsdrivende.

Opsigelse

Kunden kan opsige sit abonnement fra punktet Abonnement under Indstillinger. Opsigelsen sker med virkning fra slutningen af den nuværende abonnementsperiode. Efter opsigelse vil abonnementet ikke længere automatisk fornyes når en betalt abonnementsperiode udløber.

Kundens data

De informationer Kunden indtaster i systemet behandles fortroligt og videregives aldrig til tredjepart undtaget underdatabehandlere eller som påkrævet ved lov.

Simpelt Regnskab ApS er forpligtet til at gemme regnskabsmateriale, herunder posteringer og tilhøjrende bilag, i fem år, jævnfør Bekendtgørelse om krav til digitale standard bogføringssystemer, bilag 1.

Simpelt Regnskab ApS gør sit bedste for at sikre at Kundens data ikke mistes, skades eller kommer uvedkommende til kendskab.

Kundens adgang til egne data

Når Kundens adgang til systemet udløber vil det ikke længere være muligt at indtaste nye, eller redigere eksisterende data. Selv om Kundens adgang til Applikationen er udløbet vil der fortsat være adgang til at se alle tidligere indtastede data.

Kundens data slettes ikke når kontoen udløber, men vil være tilgængelige indtil Kunden måtte ønske at slette sin konto. Data ældre end det lovpligtige opbevaringskrav kan slettes. Simpelt Regnskab ApS forbeholder sig ret til at slette udløbne konti, herunder Kundens data, 5 år efter seneste log ind.

Hvis Simpelt Regnskab ApS ønsker at lukke adgangen til Applikationen varsles dette pr. email 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til Applikationen.

Kommunikation

Kommunikation mellem Simpelt Regnskab ApS og Kunden foregår fortrinsvis via email. Det er Kundens ansvar at den emailadresse der er indtastet i Kundens kontoinformationer er gyldig, samt jævnligt at læse de emailbeskeder der måtte komme fra Simpelt Regnskab ApS.

Opdateringer og driftstabilitet

Simpelt Regnskab ApS forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Disse opdateringer kan både være fejlrettelser men også tilpasning af Applikationens funktionalitet. Det tilstræbes at foretage disse opdateringer så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen mens større opdateringer foretages.

Begrænset ansvar

Brug af Applikationen sker helt på eget ansvar og Simpelt Regnskab ApS kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab der måtte opstå ved brug af Applikationen, herunder fejl i Applikationen eller manglende adgang til Applikationen.

Simpelt Regnskab ApS tilstræber højest mulig driftstabilitet for Applikationen, men er ikke ansvarlig for problemer der opstår pga. forhold der er uden for Simpelt Regnskab ApS kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser eller problemer med kommunikations- eller lagringshardware eller anden form for force majeure

Information på vores hjemmeside, i Applikationen eller via anden kommunikation skal ikke betragtes som juridisk, skattemæssig, bogføringsmæssig eller anden form for rådgivning eller ydelse og brugen af denne sker på eget ansvar og Simpelt Regnskab ApS kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab der måtte opstå i relation til brugen heraf.

Det er alene Kundens ansvar at sikre at al bogføring og øvrig brug af Applikationen sker i overensstemmelse med gældende Dansk lov, herunder moms- og skatteregler.

Rettigheder

Applikationen og øvrigt indhold på simpeltregnskab.dk tilhører Simpelt Regnskab ApS.

De data Kunden måtte indtaste tilhører Kunden. Kunden giver Simpelt Regnskab ApS ret til at bruge materiale og data indtastet af Kunden for at kunne drive og udvikle Applikationen.

Ændringer i betingelser

Simpelt Regnskab ApS forbeholder sig ret til enhver tid at lave ændringer i nærværende betingelser.

Tvister

Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.


Sidst opdateret 2. oktober 2023