Betingelser for brug

Aftalens indgåelse

Ved at benytte Simpelt Regnskab ApS services og produkter (herefter Applikationen), accepterer du (herefter Kunden) nedenstående betingelser.

Aftalens varighed

Denne aftale gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Applikationen

Kunden får adgang til Applikationen ved at oprette en konto på simpeltregnskab.dk. Kundens adgang til Applikationen styres af kontoens udløbsdato. Hvis udløbsdatoen ikke er overskredet har kunden fuld adgang, og kan se tidligere indtastede data, samt indtaste nye data. Efter udløbsdatoens overskridelse har kunden kun adgang til at se tidligere indtastede informationer.

Pris og betalingsbetingelser

Når Kunden opretter en konto er første måned gratis. Udløbsdatoen bliver sat til 1 måned efter den dato kontoen blev oprettet. For fortsat at have fuld adgang til Applikationen efter denne måned skal Kunden købe mere adgangstid, og dermed skubbe kontoens udløbsdato frem.

Ved køb af adgangstid før en konto udløber bliver den købte tid lagt oven i den eksisterende udløbsdato. Ved køb af adgangstid efter en konto er udløbet bliver udløbsdatoen sat til købsdatoen plus den købte adgangstid.

Prisen for adgangstid er 1068 DKK eks. moms for et år.

Kunden binder sig ikke til at købe ydeligere adgangstid, og der vil ikke automatisk blive opkrævet betaling for ydeligere adgangstid. Aftalen er ikke et abonnement og kunden bestemmer selv om og hvornår der skal købes mere adgangstid.

Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Simpelt Regnskab ApS kan justere priserne, således at Simpelt Regnskab ApS stilles uændret.

Kundens data

De informationer kunden indtaster i systemet behandles fortroligt og videregives under ingen omstændigheder til tredjemand. Simpelt Regnskab ApS behandler alle informationer om kunden som Simpelt Regnskab ApS måtte komme i besiddelse med tavshedspligt.

Simpelt Regnskab ApS gør sit bedste for at sikre at kundens data ikke mistes, skades eller kommer uvedkommende til kendskab.

Kundens adgang til egne data

Når Kundens adgang til systemet udløber vil det ikke længere være muligt at indtaste nye, eller redigere eksisterende data. Selv om Kundens adgang til Applikationen er udløbet vil der fortsat være adgang til at se alle tidligere indtastede data. Kundens data slettes ikke når kontoen udløber, men vil være tilgængelige ind til kunden måtte ønske at slette sin konto.

Hvis Simpelt Regnskab ApS ønsker at lukke adgangen til Applikationen varsles dette pr. email 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis Kunden ikke har betalt for adgang til Applikationen.

Kommunikation

Kommunikation mellem Simpelt Regnskab ApS og Kunden foregår via email. Det er Kundens ansvar at den emailadresse der er indtastet i Kundens kontoinformationer er gyldig, samt jævnligt at læse de emailbeskeder der måtte komme fra Simpelt Regnskab ApS.

Opdateringer og driftstabilitet

Simpelt Regnskab ApS forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Disse opdateringer kan både være fejlrettelser men også tilpasning af Applikationens funktionalitet. Det tilstræbes at foretage disse opdateringer så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen mens større opdateringer foretages.

Begrænset ansvar

Brug af Applikationen sker helt på eget ansvar og Simpelt Regnskab ApS kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab der måtte opstå pga. fejl i Applikationen eller manglende adgang til Applikationen.

Simpelt Regnskab ApS tilstræber højest mulig driftstabilitet for Applikationen, men er ikke ansvarlig for problemer der opstår pga. forhold der er uden for Simpelt Regnskab ApS kontrol. Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser eller problemer med kommunikations- eller lagringshardware eller anden form for force majeure

Det er Kundens ansvar at sikre at al bogføring og øvrig brug af Applikationen sker i overensstemmelse med gældende Dansk lov.

Rettigheder

Applikationen og øvrigt indhold på simpeltregnskab.dk tilhører Simpelt Regnskab ApS.

De data kunden måtte indtaste tilhører kunden.

Ændringer i betingelser

Simpelt Regnskab ApS forebeholder sig ret til enhver tid at lave ændringer i nærværende betingelser.

Tvister

Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.