Brug af personlige oplysninger

Introduktion

Personlige oplysninger er data, der kan bruges til at identificere eller kontakte en enkelt person.

Simpelt Regnskab indsamler og bruger personlige oplysninger for at kunne tilbyde vores regnskabsservice, herunder generering af fakturaer og udarbejdelse af års- og moms-regnskab.

Alle data behandles fortroligt og vi deler aldrig persondata med tredjepart undtaget underdatabehandlere eller som påkrævet ved lov. Data opbevares på datacentre opereret af tredjepart, der kun må behandle data efter instruks fra Simpelt Regnskab.

Hvilke data indsamler vi

  • Personoplysninger om dig. Når du registrerer en konto, indsamler vi oplysninger om din virksomhed i forbindelse med opsætningen af dit regnskab. Det inkluderer firmanavn, adresse, telefon og email. Alle oplysninger er enten offentlige eller indtastet af dig.

  • Personoplysninger om dine kontakter. Når du opretter en kunde eller leverandør i Simpelt Regnskab, gemmer vi de indtastede data. Det inkluderer firmanavn, adresse, telefon og email. Oplysningerne er enten offentlige eller indtastet af dig.

  • IP-adresse, besøgte sider og tidspunkt for login og besøg gemmes ved brug af hjemmesiden til forbedring af vores service, f.eks. ved anonymiseret statistik om besøgshyppighed, og for at forhindre uautoriseret adgang samt vedligeholdelse af sikkerheden.

  • Kommunikation sendt til en email tilknyttet Simpelt Regnskab eller via den indbyggede hjælpefunktion gemmes for at kunne følge kommunikationsforløbet og forbedre vores service på anden vis.

Brug af personlige oplysninger

  • Vi bruger oplysninger til at generere korrekte fakturaer, beregne moms og andre tal i forbindelse med udarbejdelse af dit firmaregnskab.

  • Ved køb af adgang gemmer vi adresseoplysninger for at kunne dokumentere salget.

  • Vi kontakter dig på email med væsentlige systembeskeder (f.eks. planlagt nedetid) og i forbindelse med udløb af konto og betaling. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, sender vi ligeledes dette på email.

  • Vi gemmer historik over afsendelse af fakturaer med modtager (email eller EAN), tidspunkt, indhold af evt. email og status for afsendelse. Historikken kan du se under den enkelte faktura.

  • Kontaktoplysninger om dine kunder bruges til at udarbejde dit regnskab (f.eks. fakturaer og udgiftsbilag).

  • Vi kan bruge de indtastede oplysninger i anonymiseret form til statistik. Det kan f.eks. være en opgørelse af fordelingen af virksomhedstyper, andelen af kontakter med adresse i udlandet eller for at forbedre vores service på anden vis.

Cookies or andre former for teknologi

Vi benytter cookies på vores hjemmeside til statistik, markedsføring og visse indstillinger i forbindelse med brugen af vores service. Det betyder at vi f.eks. kan se om du har klikket på en af vores annoncer eller om du er blevet henvist af en eksisterende bruger, der har anbefalet vores service.

I lighed med de fleste internettjenester indsamler vi visse oplysninger automatisk og gemmer dem i logfiler. Disse oplysninger omfatter IP-adresser (Internet Protocol), browsertype og -sprog, internetudbyder, henvisende hjemmesider, senest åbnet hjemmeside og program, operativsystem, dato/tid og data om, hvad der er klikket på.

Vi bruger disse oplysninger til at forstå og analysere trends, til administrering af hjemmesiden, til at lære om brugeradfærd på hjemmesiden og til at forbedre vores produkt og tjenester.

Opbevaring og beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Data opbevares på beskyttede computere med begrænset adgang, placeret i kontrollerede datacentre og al kommunikation mellem dig og simpeltregnskab.dk er krypteret med SSL. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Vi gemmer oplysninger, så længe det er nødvendigt for at levere vores service, medmindre et længere tidsrum er påkrævet eller tilladt ifølge loven. Du kan altid se og rette i dine indtastede oplysninger ved at logge ind på din konto.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du kontakte os på mail info@simpeltregnskab.dk.

Den ansvarlige for databehandlingen er

Simpelt Regnskab ApS
Bogøvej 2, 4.tv
2000 Frederiksberg
CVR DK-35385622

Sidst opdateret 18. maj 2018