Selskabsskat og acontoskat

Skat for selskaber

Selskaber er skattemæssigt adskilt fra din privatperson. Hvis der er overskud i selskabet, betaler du selskabsskat på 22% af overskuddet (i 2019). Hvis du forventer et overskud, kan selskabet 3 gange årligt vælge at betale en del af skatten forud. Den skat kaldes acontoskat.

Acontoskat

Acontoskatten kan indberettes og betales på TastSelv Erhverv. Herefter skal det bogføres

 1. Vælg Regnskab
 2. Klik på Skyldig selskabsskat under Passiver
 3. Tryk Ny indtastning
 4. Sæt dato til betalingsdatoen og indtast beskrivelse
 5. Konto skal stå på Skyldig selskabsskat og modkonto sætter du til Bank
 6. Indtast det betalte beløb i det nederste beløbsfelt med et minus foran (pengene går ud af banken)
 7. Tryk Gem

Skat af årets resultat

Når året er afsluttet og det endelige resultat kendes, skal årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen og selskabet selvangive. Det skal indtastes i regnskabet

 1. Vælg Regnskab
 2. Klik på Manuelle indtastninger i højre side
 3. Tryk Ny indtastning
 4. Sæt dato til betalingsdatoen og indtast beskrivelse
 5. Konto sætter du til Skat af årets resultat og modkonto sættes til Skyldig selskabsskat
 6. Indtast det beregnede beløb i et af felterne, uden minus foran.
 7. Tryk Gem

Bogføring af evt. restskat

Forskellen på den allerede betalte aconto skat og den faktiske skat af årets resultat skal afregnes. Hvis du har betalt for meget aconto skat vil det overskydende beløb blive udbetalt til selskabets NemKonto (med mindre, der er anden gæld på skattekontoen, så dækkes gælden først).

Det udestående beløb vil fremgå af saldoen på kontoen Skyldig selskabsskat. Når beløbet betales eller refunderes, skal det bogføres. I tilfældet, hvor der skal betales mere end aconto skatten gøres det således

 1. Vælg Regnskab
 2. Klik på Skyldig selskabsskat under Passiver
 3. Tryk Ny indtastning
 4. Sæt dato til betalingsdatoen og indtast beskrivelse
 5. Konto lader du stå på Skyldig selskabsskat og modkonto sætter du til Bank
 6. Indtast det betalte beløb i det nederste beløbsfelt, med et minus foran (pengene går ud af banken)
 7. Tryk Gem


Prøv Simpelt Regnskab gratis

Alt du skal bruge i et nemt regnskabsprogram til selvstændige. Første måned er gratis.


Mere om Simpelt Regnskab
Læs vores andre artikler