Udbytte fra selskab

Om udbytte

Selskaber kan udbetale udbytte til ejer(e). I det følgende beskrives, hvordan konto til hensættelse oprettes og hvordan udbyttet indtastes.

Oprettelse af konto

Ofte vil selskabet hensætte en del af overskuddet til udbytte ved årets afslutning. Pengene udbetales i det nye år efter generalforsamling. I det tilfælde skal der oprettes en ny konto under egenkapitalen til det hensatte udbytte.

Hvis pengene ikke er blevet hensat, kan du springe ned til Udbetaling af udbytte.

 1. Tryk Indstillinger øverst på siden
 2. Klik på Kontoplan i højre side
 3. Tryk Ny konto og vælg Egenkapital som type
 4. Giv kontoen et forklarende navn som titel, f.eks. Udbytte og lad betalingsmiddel stå til Nej
 5. Tryk Gem

Nu er kontoen klar til brug og kan ses under Regnskab.

Hensæt udbyttet

Det foreslåede udbytte skal hensættes på den nye konto

 1. Tryk Regnskab
 2. Klik på Manuelle indtastninger
 3. Tryk Ny indtastning
 4. Dato sætter du til sidste dag i regnskabsåret (ofte 31/12)
 5. I beskrivelse skriver du f.eks. Foreslået udbytte
 6. Sæt konto til Opsparet overskud og modkonto til den nye konto Udbytte
 7. Beløb ud for modkonto udfylder du med det ønskede udbytte

Udbetaling af udbytte

Til sidst skal udbyttet udbetales til anpartshaverne

 1. Tryk Regnskab
 2. Klik på Manuelle indtastninger
 3. Tryk Ny indtastning
 4. Dato sætter du til betalingsdatoen
 5. Sæt konto til den nye konto Udbytte og modkonto til Bank
 6. Beløb udfylder du med det udbetalte beløb med et minus foran

Hvis pengene ikke er blevet hensat året før, skal konto sættes til Opsparet overskud i stedet for Udbytte.