Vareindkøb og lager

Om varelager

Hvis du køber varer til videresalg og det ikke straks skal videresælges, skal varerne lægges på lager i regnskabet. Det betyder at varerne indgår i firmaets værdi (aktiverne) indtil de sælges.

Du skal løbende gøre status og optælle lagerets værdi, mindst en gang om året ved årets afslutning, og registrere den optalte værdi. På den måde bliver de solgte varer registreret i regnskabet.

Indtast købet

Først skal varekøbet indtastes som sædvanlig.

 1. Tryk Udgifter og herefter Ny udgift
 2. Sæt købsdato og angiv en beskrivelse
 3. Vælg Varer til produktion som kategori (fordi det er ting til videresalg)
 4. Tast det betalte beløb (inkl. moms)
 5. Tryk Gem
 6. Noter prisen uden moms (den står på linjen lige over moms-beløbet)

Flyt varerne til lageret

Varerne skal ikke alle videresælges straks, så vi flytter værdien ned på lageret i regnskabet

 1. Tryk Regnskab og klik på kontoen Lager under Aktiver
 2. Klik Ny indtastning
 3. Sæt datoen til købsdatoen og angiv en beskrivelse, f.eks. XXX lagt på lager
 4. Skriv det betalte beløb uden moms i beløbsfeltet ud for Lager
 5. Modkonto skal være Justering af lager (beløbet udfyldes automatisk med et minus foran)
 6. Tryk Gem

Optælling

Ved årets afslutning skal lageret optælles og saldoen justeres, så du får registreret, hvor meget du har solgt fra lageret.

 1. Tryk Regnskab og klik på kontoen Lager under Aktiver
 2. Noter kontoens saldo
 3. Klik Ny indtastning
 4. Sæt datoen til optællingsdatoen og angiv en beskrivelse, f.eks. Optælling d. xx/xx
 5. Ved kontoen Lager skriver du i beløbsfeltet, hvor meget lagerets værdi har ændret sig. Dvs. den optalte værdi - kontoens saldo.
 6. Modkonto skal være Justering af lager (beløbet udfyldes automatisk)
 7. Tryk Gem


Prøv Simpelt Regnskab gratis

Alt du skal bruge i et nemt regnskabsprogram til selvstændige. Første måned er gratis.


Mere om Simpelt Regnskab
Læs vores andre artikler