Refusion af barselsdagpenge

I Danmark betaler virksomheder til en fælles fond for barselsdagpenge, typisk barsel.dk. Når en medarbejder går på barsel med løn, kompenseres virksomheden for at mindske lønudgifterne.

Indtastning af refusionen

Fra siden Regnskab kan vi nu indtaste refusionen.

  1. Vælg Regnskab
  2. Tryk Manuelle indtastninger i højre side og herefter Ny indtastning
  3. Sæt dato og indtast beskrivelse
  4. Under posteringer sættes øverste konto til Bank og modkonto til Barsel
  5. Indtast det modtagede beløb i det øverste beløbsfelt
  6. Tryk Gem

Så er pengene sat ind på banken og refusionen fremgår af regnskabssiden i resultatopgørelsen.