Opsætning af lønsum

Momsfrie ydelser og lønsum

Virksomheder, der sælger momsfrie ydelser, skal normalt betale lønsumsafgift i stedet. Der findes 4 metoder til beregning af lønsum, afhængig af virksomhedens aktivitet og type. I det følgende behandles kun metode 4, der er den mest almindelige for selvstændige. Læs også SKATs overblik over lønsum.

Afgiften beregnes som en procentdel af virksomhedens overskud eller underskud. Hvis du har ansatte, er afgiftsgrundlaget de ansattes lønsum med tillæg af overskud eller fradrag af underskud. Procentsatsen er 4,12% i 2022 (og 2021). Der skal først betale lønsum, når afgiftsgrundlaget overstiger 80.000,- kr.

Nogle virksomheder har både momspligtigt salg og lønsumafgiftspligtigt salg. Det kaldes blandede aktiviteter og er lidt mere omfattende. Ved blandede aktiviteter, skal regnskabet opdeles, så de momspligtige aktiviteter er klart adskilt fra de lønsumafgiftspligtige. Det skal gøres, fordi lønsumafgiften kun skal beregnes på baggrund af den momsfritagede andel. Se f.eks. SKAT Indberetning ved blandede aktiviteter.

I Simpelt Regnskab er det enkelt at oprette de nødvendige konti til at holde styr på lønsummen, men beregningen af afgiften sker ikke automatisk.

Oprettelse af konti til lønsum

Der skal oprettes to konti til lønsum. Det skal selvfølgelig kun gøres én gang. Under Indstillinger øverst trykker du Kontoplan.

Først konto til Lønsumsafgift:

 1. Tryk Ny konto
 2. Vælg Administrationsomkostninger som type og skriv "Lønsumsafgift" som titel
 3. Handelsland er Altid Danmark og kontoen er Uden moms.
 4. Valgfrit skattefradrag skal være slået fra og standard skattefradrag er 100%
 5. Tryk Gem

Så en konto til Skyldig lønsumsafgift:

 1. Tryk Ny konto
 2. Vælg Gæld som type og skriv "Skyldig lønsumsafgift" som titel
 3. Kontoen er ikke et betalingsmiddel.
 4. Tryk Gem

Hvis du er momsregistreret og har momspligtigt salg, skal du også oprette en særlig konto til det momsfritagede salg, som lønsummen skal beregnes af:

 1. Tryk Ny konto
 2. Vælg Omsætning som type og skriv f.eks. "Momsfrit salg" som titel
 3. Fakturerbar skal være Ja og kontoen er Uden moms.
 4. Tryk Gem

Når du sælger momsfritaget (der altså skal indgå i lønsumberegningen), vælger du den nye konto "Momsfrit salg" (eller hvad navn du gav den), på fakturalinjen når du opretter en ny faktura.

På den måde bliver alt dit momsfritagede salg samlet på én konto, så summen fremgår tydeligt.

Indtastning af skyldig lønsum

Når lønsummen er beregnet for en periode, skal den indtastes i regnskabet.

 1. Klik ind på siden Regnskab
 2. Tryk på Manuelle indtastninger
 3. Klik Ny indtastning
 4. Sæt dato og beskrivelse (f.eks. "Lønsum for perioden XX")
 5. Konto sætter du til Lønsumafgift og modkonto til Skyldig lønsumafgift
 6. I beløb skriver du den beregnede lønsum (begge beløbsfelter vil være positive)
 7. Tryk Gem

Indtastning af betalt lønsum

Senere skal afgiften så betales til SKAT. Når det er gjort, registreres det sådan

 1. Klik ind på siden Regnskab
 2. Tryk på Manuelle indtastninger
 3. Klik Ny indtastning
 4. Sæt dato og beskrivelse (f.eks. "Betaling af lønsum for perioden XX")
 5. Konto sætter du til Skyldig lønsumafgift og modkonto til Bank
 6. I beløb skriver du den betalte lønsum med et minus foran.
 7. Tryk Gem


Prøv Simpelt Regnskab gratis

Alt du skal bruge i et nemt regnskabsprogram til selvstændige. Første måned er gratis.


Mere om Simpelt Regnskab
Læs vores andre artikler