Brugtmoms

Om brugtmoms

Hvis du køber og videresælger brugte varer, findes der særlige momsregler, man kan vælge at benytte. Reglerne kaldes brugtmoms og er en fordel, fordi der kun betales moms af fortjenesten i stedet for hele salgsprisen. Indkøb og salg af nye varer skal fortsat pålægges almindelig moms.

Denne guide forklarer, hvordan brugtmoms håndteres efter den individuelle metode, men princippet er det samme ved samlemetoden. Den individuelle metode kan kun bruges, når både købs- og salgs-prisen af den enkelte vare kendes og den kan derfor ikke bruges, hvis du f.eks. køber store samlinger af varer, der sælges enkeltvis.

Brugtmomsen beregnes som 25% af 80% af fortjenesten som eksemplet i boksen.

Vare til videresalg
Salgspris 2400 kr.
Indkøbspris -900 kr.
 
Beregning af brugtmoms
Fortjeneste 1500 kr.
Momsgrundlag, 80% 1200 kr.
Samlet brugtmoms, 25% 300 kr.

Ved fakturering skal det tydeligt fremgå, at varen er solgt i henhold til brugtmomsordningen. Det kan gøres ved at tilføje en ekstra tekst på fakturaen, f.eks. "Fortjenstmargenordning - brugte genstande - køber har ikke fradrag for momsen".

Det er også et krav, at indkøbte varer sælges i samme form, dvs. man må f.eks. ikke skille varerne ad i enkeltdele og sælge dem enkeltvis.

Læs mere hos SKAT.

Oprettelse af konti

Der skal oprettes to konti til brugtmoms, en til salg og en til køb. Det skal selvfølgelig kun gøres én gang. Under Indstillinger øverst trykker du Kontoplan.

Først konto til salg med brugtmoms:

 1. Tryk Ny konto
 2. Vælg Omsætning som type og skriv "Salg (brugtmoms)" som titel
 3. Sæt Fakturerbar til Ja og kontoen er Uden moms.
 4. Tryk Gem

Så en konto til varer med brugtmoms:

 1. Tryk Ny konto
 2. Vælg Variable omkostninger som type og skriv "Varer (brugtmoms)" som titel
 3. Handelsland er Altid Danmark og kontoen er Uden moms.
 4. Valgfrit skattefradrag skal være slået fra og standard skattefradrag er 100%
 5. Tryk Gem

Herudover har du brug for at holde styr på køb og salg af varer under brugtmomsordningen, f.eks. et regneark som Excel. Her indtaster du for hver vare:

 • bilagsnummer på udgiften og fakturanummer ved salg
 • købsdato
 • salgsdato
 • købspris
 • salgspris
 • forskellen mellem salgs- og købspris (fortjenesten)
 • beregnet brugtmoms (20% af fortjenesten)

Indtastning af køb

Når du køber en vare brugt til videresalg, indtaster du den som normalt under Udgifter, men husk at vælge den nye konto Varer (brugtmoms)

I regnearket tilføjer du en linje til varen med bilagsnummeret, købsdato og købspris.

Oprettelse af faktura ved salg

Når du sælger varen igen, laver du en faktura som altid, men vælger den nye konto Salg (brugtmoms) på fakturalinjen. På den måde bliver salget (og købet) med brugtmoms adskilt i dit regnskab fra dine øvrige aktiviteter.

Husk at tilføje en ekstra tekst på fakturaen, f.eks. "Fortjenstmargenordning - brugte genstande - køber har ikke fradrag for momsen"

Efter salget opdaterer du den relevante linje i regnearket med fakturanummer, salgsdato og salgpris. Herefter kan fortjenesten og brugtmomsen udregnes.

Indtastning af brugtmomsen

Efter hvert salg (ved den individuelle metode), indtaster du den beregnede brugtmoms (med oplysninger fra regnearket) fra siden Regnskab:

 1. Tryk ind på kontoen Salg (brugtmoms)
 2. Klik Ny indtastning
 3. Sæt dato til salgsdatoen og indtast en beskrivelse med fakturanummer og udgiftsbilagsnummer fra regnearket
 4. Konto lader du stå på Salg (brugtmoms) og modkonto skal være Salgsmoms
 5. I øverste beløbsfelt skriver du den beregnede brugtmoms med et minus foran.
 6. Tryk Gem

Brugtmomsen er nu lagt til din moms for perioden.Prøv Simpelt Regnskab gratis

Alt du skal bruge i et nemt regnskabsprogram til selvstændige. Første måned er gratis.


Mere om Simpelt Regnskab
Læs vores andre artikler