Skift til Simpelt Regnskab

Det er ganske enkelt

Hvis du har været selvstændig i flere år og brugt et andet regnskabsprogram før, men gerne vil skifte til Simpelt Regnskab, kan du se hvordan nedenfor. Det er ganske enkelt.

Kort fortalt handler det om, at få indtastet åbningsbalancen, som er en oversigt over banksaldo, skyldig moms, tilgodehavender, osv. ved årets start.

Først skal regnskabstal fra sidste afsluttede regnskabsår hentes ud fra det gamle regnskabsprogram.

Billy

  1. Vælg Regnskab og herefter Balance
  2. Vælg den sidste periode du har brugt Billy og eksportér rapporten

Dinero

  1. Vælg sidste regnskabsår i Dinero
  2. Vælg Regnskab og herunder Rapporter
  3. Tryk Balance og udskriv rapporten

E-conomic

  1. Vælg Rapport og herefter Balance
  2. Vælg den sidste periode du har brugt e‑conomic og tryk OK

SummaSummarum

  1. Vælg Resultat og balance fra Rapport
  2. Udskriv rapporten

Indtastning i Simpelt Regnskab

Du bliver automatisk spurgt om åbningsbalance ved opsætning af din konto i forbindelse med registrering. Har du allerede oprettet en konto, redigeres åbningsbalancen under Indstillinger ved at trykke Åbningsbalance.

I feltet Start år skriver du året efter sidste regnskabsår i dit gamle program. Hvis du f.eks. har afsluttet 2015 i et andet program, skriver du 2016.

For hvert felt indsætter du saldoen for den tilsvarende konto i dine gamle regnskabstal. Summen af indtastninger i Aktiver og Passiver skal være ens.

Til sidst trykker du Gem og så er du er klar til at bruge Simpelt Regnskab.

Skift i løbet af året

Ønsker du at skifte til Simpelt Regnskab i løbet af året, har du sikkert allerede udskrevet fakturaer til kunder og haft indkøb til virksomheden. De skal indtastes igen i Simpelt Regnskab, for at kunne beregne dit resultat korrekt.