Lån

Opsæt konto til lånet

Lånet er ikke en indtægt i skattemæssig forstand, men penge du skylder banken, et passiv. Kontoen til lånet skal kun oprettes en gang.

 1. Vælg Indstillinger øverst på siden
 2. Tryk Kontoplan i listen til højre
 3. Klik på Ny konto og vælg Gæld som type
 4. Giv kontoen er forklarende navn som titel, f.eks. "Kassekredit"
 5. Tryk Gem

Nu er kontoen klar til brug og kan ses under Regnskab.

Indtastning af lånet ved optagelse

Når lånet er optaget, skal pengene "flyttes" fra låne-kontoen til banken.

 1. Vælg Regnskab
 2. Klik på den nye konto til lånet længere nede på siden under Passiver
 3. Tryk Ny indtastning
 4. Sæt dato til lånets optagelsesdato og indtast beskrivelse
 5. Konto lader du stå på den nye konto og modkonto sætter du til Bank
 6. Indtast det lånte beløb i det øverste beløbsfelt
 7. Tryk Gem

Så er pengene sat ind på banken og lånet fremgår af regnskabssiden under passiver.

Indtastning af betalt rente

 1. Vælg Udgifter
 2. Opret en ny udgift, vælg kategorien Renteudgifter og indtast den beregnede rente.

Indtastning af afdrag

 1. Vælg Regnskab
 2. Klik på kontoen til lånet længere nede på siden under Passiver
 3. Tryk Ny indtastning
 4. Vælg dato og indtast beskrivelse
 5. Konto skal stå på den nye konto og modkonto sætter du til Bank
 6. Indtast det afdragne beløb i det øverste beløbsfelt med et minus foran (det skyldige beløb bliver jo mindre)
 7. Tryk Gem