Kørselsgodtgørelse 2024

Når firmaet bruger din bil

Du kan få kørselsgodtgørelse, når du kører i din private bil til arbejdsrelaterede opgaver, såkaldt erhvervsmæssig kørsel. Godtgørelsen skal kompensere dig for de udgifter du har til bilen, når den bliver brugt af firmaet, f.eks. benzin, forsikring og vedligeholdelse. Mange selvstændige har ikke behov for en firmabil men kan få glæde af kørselsgodtgørelsen, hvis privatbilen bruges i firmaet.

Udgifter til færgebilletter, broafgifter og udgifter til parkering er ikke omfattet af kørselsgodtgørelsen og du kan derfor bogføre regninger til disse separat i regnskabet.

Bemærk at kørselsgodtgørelse ikke er det samme som kørselsfradrag (befordringsfradrag). Kørselsfradrag er et fradrag på din selvangivelse, hvis du har mere end 24 kilometer til og fra dit arbejde (12km hver vej). Du kan ikke både få kørselsgodtgørelse og kørselsfradrag.

Kørselsgodtgørelsen (også kaldet kørepenge, kilometerpenge, kørselspenge, kilometergodtgørelse, befordringsgodtgørelse eller rejsegodtgørelse) beregnes ud fra antal kørte kilometer på et år efter statens takster:

2024 2023
Kørsel de første 20.000 km 3,79 kr/km 3,73 kr/km
Kørsel herudover 2,23 kr/km 2,19 kr/km

Du kan se flere takster og øvrig information på SKATs hjemmeside. Benytter du statens takster, er godtgørelsen skattefri.

Kørsel mellem hjem og arbejdsplads regnes i udgangspunktet som privat, men de første 60 dage inden for 12 måneder kan du faktisk medregne det som erhvervsmæssig kørsel. Det kaldes 60 dages-reglen.

Husk at føre kørebog

For at få kørselsgodtgørelse efter statens takster er det afgørende at føre kørebog, så du har dokumentation for hvornår og hvor meget du har kørt erhvervsmæssigt i din egen bil. Kørselsregnskabet skal indeholde

 • dato
 • turens formål
 • start og stop adresse
 • antal kørte kilomenter
 • kilometerstand ved start og stop
 • anvendte satser og beregning

Det er arbejdsgivers ansvar at kontrollere kørebogen for fejl og mangler.

Simpelt Regnskab har indbygget kørebog der hjælper med korrekt indtastning og beregning efter statents takster. 60 dages-reglen håndteres dog ikke.

Bogføring i personligt ejede virksomheder

Når du fører kørebog og benytter statens takster i en enkeltmandsvirksomhed, skal den beregnede kørselsgodtgørelse bogføres i regnskabet. Det kan du gøre månedligt eller til sidst i året.

 1. Fra kørebogen i Simpelt Regnskab trykker du Udbetal ture
 2. Her kan du se en oversigt over ikke-udbetalte ture og vælge de ture, du ønsker at bogføre (f.eks. en specifik måned)
 3. Tryk Opret udgift for bogføre godtgørelsen (Registrer udbetaling uden at oprette udgift er til udbetaling af godtgørelse over lønseddel)
 4. Kontroller den forudfyldte udgiftsformular.
 5. Hvis du ønsker at udbetale godtgørelsen straks, sættes Betalt fra til din bankkonto.
  Vil du derimod blot bogføre i første omgang og udbetale beløbet senere, vælger du Indskud og udlæg (eller Mellemregning med privat i tidligere udgaver af kontoplanen)
 6. Tryk Gem

Bogføring i et selskab eller til ansatte

I selskaber og i forhold til ansatte, vælger de fleste at udbetale kørselsgodtgørelse over lønnen. Bemærk at du som ejer af et selskab kun kan få kørselsgodtgørelse, hvis du udbetaler en reel løn til dig selv.

 1. Fra kørebogen i Simpelt Regnskab trykker du Udbetal ture
 2. Her kan du se en oversigt over ikke-udbetalte ture og vælge de ture, du ønsker at bogføre (f.eks. en specifik måned)
 3. Tryk Markér ture som udbetalt i selskaber (eller Registrer udbetaling uden at oprette udgift i personligt ejede virksomheder)
 4. Indtast det beregnede beløb i lønsystemet.

Fakturering af kørsel

Hvis du har en aftale med din kunde om at fakturere din kørsel, skal det håndteres som ethvert andet salg - med moms. Om du fakturerer tid i bilen eller kørte kilometer og uanset hvilken takst, I har aftalt, har det fakturerede beløb ikke noget med kørselsgodtgørelsen at gøre og indregnes i omsætningen som normalt.

Kørselsgodtgørelsen kan du få selvom du viderefakturerer din kørsel til kunden.Prøv Simpelt Regnskab gratis

Alt du skal bruge i et nemt regnskabsprogram til selvstændige. Første måned er gratis.


Mere om Simpelt Regnskab
Læs vores andre artikler