Moms for selvstændige

Hvad er moms?

Som privatperson tænker man ikke meget over moms. Det er bare et ekstra beløb på regningen, der indgår i prisen. Moms er en afgift til staten på 25% af salgsprisen og som virksomhedsejer, skal du opkræve moms ved salg.

I en momsregistreret virksomhed taler man om købsmoms og salgsmoms.

  • Købsmoms – på regninger
    Købsmoms er det beløb, der er lagt til prisen på en vare eller ydelse, du køber. Når din virksomhed er momsregistreret, får du normalt fradrag for momsen på dine udgifter. Det vil sige at du senere får den betalte moms refunderet af SKAT. På den måde ender virksomheden med kun at betale prisen uden moms.

  • Salgsmoms – på fakturaer
    Salgsmoms er det beløb, du skal lægge til prisen på en vare eller ydelse, du sælger. Som momsregistreret virksomhed, skal du normalt beregne og opkræve 25% moms når du udsteder fakturaer. Den salgsmoms du opkræver skal efterfølgende betales til SKAT og det er altså kun beløbet uden moms, du kan beholde.

Simpelt Regnskab hjælper med moms på både fakturaer og regninger.

Momsregistrering

Din virksomhed skal momsregistreres, hvis du sælger for mere end 50.000 kr. ekskl. moms om året. Det kan dog ofte betale sig at registrere sig med det samme, især hvis du sælger til andre virksomheder. Hvis din virksomhed sælger momsfri ydelser, f.eks. sundhedspleje, skal du ikke betale moms, men i stedet den såkaldte lønsumsafgift. Læs om momsfri ydelser på SKATs hjemmeside.

Når du er momsregistreret, skal du indberette og afregne moms på TastSelv enten hvert kvartal eller halvår (store virksomheder skal afregne hver måned). Du kan indstille din momsperiode i Simpelt Regnskab under Indstillinger, når du er logget ind.

Fradrag ved køb

Som hovedregel kan du trække momsen fra, når du køber varer eller ydelser til virksomheden eller til videresalg. Det vil sige at du får den betalte moms tilbage fra SKAT, når du har udgifter til dit firma. Der er dog undtagelser, hvor du kun kan få delvist momsfradrag.

Hvis du køber en vare, f.eks. en computer, og også vil bruge den privat, skal du vurdere, hvor meget du vil bruge den privat og i virksomheden (f.eks. 25 procent privat). Du kan kun få momsfradrag, for den del, der hører til virksomheden (i eksemplet 75%). Også ved såkaldte repræsentationsudgifter (f.eks. restaurantbesøg og reklame) er der særlige regler for momsfradrag.

Køb fra udlandet

Når du køber varer eller ydelser i udlandet (både i og uden for EU), skal du oplyse dit momsnummer ('DK' plus dit cvr-nummer) til sælgeren, så der ikke lægges moms på regningen. Derefter skal du selv beregne 25% dansk moms af beløbet (også kaldet erhvervelsesmoms og importmoms). Den beregnede moms bliver lagt til en særlig momskonto for handel med udlandet men trukket fra igen som købsmoms. Du skal altså ikke betale den beregnede moms.

Simpelt Regnskab håndterer dette automatisk når blot Købsland indstilles korrekt. Læs om moms ved handel med udlandet på SKATs hjemmeside

Salg til udlandet

Ved salg til virksomheder i udlandet skal du normalt ikke opkræve dansk moms. Kunden skal selv beregne og betale moms i sit hjemland, men det er dit ansvar, at tjekke kundens momsnummer og påføre det fakturaen. Hvis du sælger varer til udlandet, skal du kunne dokumentere at varen faktisk er sendt ud af Danmark. Er kunden en privatperson, skal du dog oftest opkræve dansk moms på fakturaen.

Simpelt Regnskab hjælper med at udfylde momsen korrekt og samle den på momsoversigten, når du laver en faktura og indstiller Leveringssted på fakturaen.

Momsopgørelse

Momsregistrerede virksomheder skal indberette og afregne moms til SKAT flere gange om året, typisk hvert kvartal eller halvår. Momsopgørelsen er salgsmoms fratrukket købsmoms for hele momsperioden (f.eks. fra 1. januar til 31. marts).

Fakturaer og udgifter regnes med i den periode hvor deres salgs- og købsdato ligger og altså ikke altid den periode, hvor de er betalt. Det kan betyde, at du skal betale momsen for en faktura, inden kunden har betalt. Du skal indberette moms selvom du ikke har haft nogen aktivitet i virksomheden i perioden.

Hvis du har købt fra eller solgt til udlandet, er der lidt flere moms-typer (også kaldet konti) involveret, men fremgangsmåden er den samme.

Her ses, hvordan princippet i en momsindberetning fungerer. Simpelt Regnskab beregner automatisk momsen og stiller tallene op, så de er klar til indtastning. Betalingen af den opgjorte og indberettede moms kaldes en momsafregning.

Indtægt
4 konsulenttimer 2400 kr.
+ 25% moms 600 kr.
Kunden betaler 3000 kr.
 
Udgift
En kontorstol 800 kr.
+ 25% moms 200 kr.
Samlet regning 1000 kr.
 
Afregning af moms
Salgsmoms 600 kr.
Købsmoms -200 kr.
Betaling til SKAT 400 kr.

Læs om afregning af momsPrøv Simpelt Regnskab gratis

Alt du skal bruge i et nemt regnskabsprogram til selvstændige. Første måned er gratis.


Mere om Simpelt Regnskab
Læs vores andre artikler