Kom godt i gang som selvstændig

At starte som selvstændig eller freelancer er en stor beslutning. Der er mange nye ting at holde styr på, nu hvor du selv skal være både medarbejder, sælger og direktør. Heldigvis er det ikke så kompliceret, når først begreberne er på plads.

Virksomhedssform

Den første beslutning handler om valg af virksomhedsform, dvs. hvordan dit firma er adskilt fra din privatperson. Det har betydning for bl.a. beskatning, ansvar og risiko og er et kompliceret område. De to mest almindelige virksomhedsformer er enkeltmandsvirksomhed og ApS.

En enkeltmandsvirksomhed er den letteste måde at starte, men kan kun have én ejer og du hæfter personligt. Et ApS er helt adskilt fra din privatperson men kræver til gengæld startkapital. Du kan læse mere om virksomhedsformer på virk.dk.

Moms

Som privatperson tænker man ikke meget over moms. Det er bare et ekstra beløb på regningerne, der indgår i prisen, men når du starter virksomhed, skal du normalt momsregistreres og opkræve moms og her fungerer det lidt anderledes.

Salgsmoms og købsmoms

Køber du en vare eller ydelse til virksomheden, er der oftest lagt moms på, som du betaler til sælger. Det beløb, kaldet købsmoms, har du som hovedregel fradrag for og får tilbage fra SKAT ved momsafregning.

Når du sælger en vare eller ydelse, skal du som regel beregne og opkræve dansk moms på 25% af det fakturerede beløb. Momsbeløbet, kaldet salgsmoms, skal du sende videre til SKAT i forbindelse med momsafregning.

Momsafregning

Momsregistrerede virksomheder skal indberette og afregne moms til SKAT flere gange om året, typisk hvert kvartal eller halvår. Det, du skal betale i moms er i hovedtræk forskellen mellem salgsmoms og købsmoms.

Simpelt Regnskab hjælper med beregning af moms på både regninger og fakturaer. Læs mere i vores guide til moms.

Skat og løn

Når du har din egen virksomhed, skal du selv sørge for betaling af skat. Overskud i firmaet skal beskattes afhængig af virksomhedsform.

Enkeltmandsvirksomhed

I en enkeltmandsvirksomhed, skal du normalt betale personskat af hele årets overskud. Når du vil trække penge ud til dig selv, skal du huske at der skal betales skat af pengene. Som tommelfingerregel kan man forvente at lidt under halvdelen af dit overskud går til skat. SKAT vil sende dig girekort til betaling af B-skatten på baggrund af din forskudsopgørelse, men det endelige beløb til skat beregnes først udfyldelse af oplysningsskema (tidligere udvidet selvangivelse).

ApS og IVS

Selskaber er skattemæssigt adskilt fra ejer og selskabet betaler selskabsskat af overskuddet. Ved udbetaling af løn skal der stadig betales personskat, men hvis der er overskud tilbage, beskattes det altså kun med selskabsskat. Det kan i nogle tilfælde være en fordel, men stiller større krav til både kapital og regnskab.

Simpelt Regnskab hjælper med at holde styr på selvangivelse og skat. Læs mere om skat og løn.

Bogføring

Bogføring er en central del af at have sin egen virksomhed. Ved bogføring holder man styr på bl.a. fakturering og udgifter, hvor meget din virksomhed skylder (f.eks. moms) og har af værdier (f.eks. bank og tilgodehavender).

Indtægter og udgifter kaldes samlet for resultatopgørelsen og forskellen mellem de to giver årets overskud eller underskud. I regnskabet indgår også balancen, som består af virksomhedens værdier (kaldet aktiver) og hvordan den er finansieret (kaldet passiver).

Bogføring af bevægelser (f.eks. en udgift) skal ske hurtigst muligt og helst i datomæssig rækkefølge. Alle indtastninger skal kunne dokumenteres ved bilag, eksempelvis regningen for udgiften. Når regnskabsåret er gået, skal der laves en årsrapport og dele af regnskabet skal overføres til selvangivelsen (for enkeltmandsvirksomheder).

De kategorier, der findes i regnskabet til indtastninger, kaldes konti. Den samlede liste af konti hedder en kontoplan og er opdelt i grupper. Kontoplanen i Simpelt Regnskab er overskuelig og tilpasset selvstændige, men kan selvfølgelig udvides efter behov.

Med Simpelt Regnskab bliver bogføring forståelig og enkel, så du kan bruge tiden på dine kunder.